Leefschool De Boomhut

Aanmeldingen schooljaar 2023 - 2024

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 voor peuters (geboren in 2021), kleuters en nieuwe leerlingen, zal er opnieuw met een digitaal aanmeldingssysteem gewerkt worden.

Welke kinderen?

  • Kinderen die behoren tot dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel, geboren in 2021 of vroeger hebben voorrang maar dienen zich ook aan te melden.
  • Alle kinderen geboren in 2021 die voor de eerste keer naar school mogen, ook al is dit pas op 2 september 2024.
  • Oudere kinderen als de ouders vanaf volgend schooljaar van school willen veranderen.


Welke scholen?

Alle basisscholen in De Pinte – Zevergem doen mee!

Wanneer?

Indien u uw kind wenst in te schrijven, kunt u vanaf 28 februari (vanaf 12u) tot en met 21 maart 2023 (tot 12u) uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze website.

Uiterlijk op 21 april 2023 krijgt u een melding van toewijzing.

Dit betekent dat u uw kind mag inschrijven in de toegewezen school. In de periode van 24 april tot en met 15 mei 2023 kunnen de toegewezen leerlingen zich inschrijven.

Is De Boomhut de toegewezen school, neem dan contact op om in te schrijven.

Breng bij de afspraak de volgende items mee:

  • De KIDS-ID of ISI+-kaart (met het rijksregisternummer van het kind).
  • Rapport van de vorige school (indien van toepassing).
  • Een tolk (indien de ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn).
kleuter

onze capaciteit

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, maken we de leefgroepen in onze leefschool niet groter dan 24 leerlingen, dit wil zeggen dat er plaats is voor 12 kinderen per niveau. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we een procedure. We volgen hierbij de regelgeving die door het departement Onderwijs is opgesteld. Wij verwijzen u voor deze procedure graag door naar ons schoolreglement.

peuterklas (°2021): volzet
eerste kleuterklas (°2020): VOLZET
tweede kleuterklas (°2019): Volzet
derde kleuterklas (°2018): VOLZET
Lager

onze capaciteit

eerste leerjaar (°2017): VOLZET
tweede leerjaar (°2016): VOLZET
derde leerjaar (°2015): volzet
vierde leerjaar (°2014): volzet
vijfde leerjaar (°2013): VOLZET
zesde leerjaar (°2012): volzet