Hoe inschrijven?

Neem steeds contact met de school om een afspraak vast te leggen. Op deze manier kunnen we de nodige tijd voorzien om u van dienst te zijn.

De school is doorlopend bereikbaar tijdens de schooluren
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 08:30 tot 15:30 uur en op woensdag van 08:30 tot 11:30).

Breng bij de afspraak de volgende items mee:

  • De KIDS-ID of ISI+-kaart (met het rijksregisternummer van het kind).
  • Rapport van de vorige school (indien van toepassing).
  • Een tolk (indien de ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn).

Uw peuter inschrijven?

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving.

De instapdatum voor je kind kan je eenvoudig berekenen via de website van Onderwijs Vlaanderen

Uw kind inschrijven in onze school mag uiteraard vroeger dan de wettelijke instapdatum gebeuren. Om in te schrijven maakt u telefonisch een afspraak met onze school zodat we de nodige tijd kunnen vrijmaken om u in te lichten over de schoolwerking en u ons de nodige inlichtingen kan bezorgen over de achtergrond van uw kind.

Onze school voorziet ook enkele wenmomenten om kennis te maken met de klas(werking), de andere kindjes, de juf en nog zoveel meer… . Op deze manier laten we de overgang van de kinderopvang/onthaalmoeder naar de peuterschool wat meer geleidelijk verlopen.

kleuter

onze capaciteit

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, maken we de leefgroepen in onze leefschool niet groter dan 24 leerlingen, dit wil zeggen dat er plaats is voor 12 kinderen per niveau. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we een procedure. We volgen hierbij de regelgeving die door het departement Onderwijs is opgesteld. Wij verwijzen u voor deze procedure graag door naar ons schoolreglement.

peuterklas (°2019): 4 plaatsen
eerste kleuterklas (°2018): Volzet
tweede kleuterklas (°2017): Volzet
derde kleuterklas (°2016): VOLZET
Lager

onze capaciteit

eerste leerjaar (°2015): VOLZET
tweede leerjaar (°2014): VOLZET
derde leerjaar (°2013): volzet
vierde leerjaar (°2012): volzet
vijfde leerjaar (°2011): VOLZET
zesde leerjaar (°2010): volzet

EENS OP BEZOEK KOMEN?

benieuwd? laat ons afspreken

NIEUWSGIERIG?
Op zoek naar dé school waar jouw peuter volgend schooljaar kan starten? Kom gerust eens langs voor een bezoek aan onze school.