Wat is een

leefschool?

De Boomhut in De Pinte is een LEEFSCHOOL die steunt op ervaringsgericht leren. Ons woordenboek leek ons een overzichtelijke manier om jullie te laten kennismaken met onze ideeën.

Wat is een leefschool precies?

We willen samen met jullie een levende school zijn. Tweewekelijks op woensdag houden we een forum, een echt inspraakorgaan van de kinderen. Aangezien het schoolteam opteert voor een organisatievorm waarin het sociaal aspect optimaal kan worden gerealiseerd, wordt afgestapt van het traditioneel jaarklassensysteem.

Kom zeker eens kennismaken, je bent steeds welkom in De Boomhut!

kleuter

onze capaciteit

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, maken we de leefgroepen in onze leefschool niet groter dan 24 leerlingen, dit wil zeggen dat er plaats is voor 12 kinderen per niveau. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we een procedure. We volgen hierbij de regelgeving die door het departement Onderwijs is opgesteld. Wij verwijzen u voor deze procedure graag door naar ons schoolreglement.

peuterklas (°2022): VOLZET
eerste kleuterklas (°2021): VOLZET
tweede kleuterklas (°2020): 1 plaats
derde kleuterklas (°2019): 2 plaatsen
Lager

onze capaciteit

eerste leerjaar (°2018): VOLZET
tweede leerjaar (°2017): 1 plaats
derde leerjaar (°2016): volzet
vierde leerjaar (°2015): volzet
vijfde leerjaar (°2014): VOLZET
zesde leerjaar (°2013): volzet

Getuigenissen